příroda je náš chrám a učitel

Od mala jsem měla takovou zvláštní vlastnost - putovat krajinou. Vypravila jsem se ven - jako 8 letá holčička a šla jsem poznávat svět. Nacítila jsem se a vyrazila jedním směrem... šla a šla nebo jela na kole, lesem, přes pole...zvědavá co bude za dalším horizontem. Někdy mě příroda zastavila u potoka, jindy jsem vylezla na a strom a nebo seděla uprostřed kukuřičného pole. Všechny výpravy měy společného jmenovatele - touhu být ve spojení, se sebou a v souladu s přírdou. Tohle v přírodě jde, to tam funguje - je to tak přirozené a tak samozřejmé. Najednou zažijete pocity sounáležitosti, jednoty, přijetí, pokory a splynutí s prostorem, který je srozumitelný a přátelský. 

Možnost spojit se s tímto světem - díky přírodě se sebou samým je k dispozici stále. Nyní mnohem více lidí cítí tu potřebu a touží po tomto spojení... ale jsme tolik zaměstnáni. Nemůžete, ale zažít nic nového pokud neuděláte změnu. Nemůžete si ani to NOVÉ naplánovat - například výletem na jeden den... Teď mám čas, jsem tady, tak  šup, ať nový hluboký zážitek přijde...

Takhle to, přátelé, nefunguje. Je třeba vyrazit a jít a být v přírodě a počkat, až se dar spojení dostaví. A on se dostaví... ale teprve tehdy, když vy to dovolíte a sami si dáte čas nic nechtít.

Indiáni putovali krajinou, dívali se okolo sebe a četli znamení, která jim příroda sdělovala. To znamená - čekali na to co jim bude sděleno. Měli dar čtení. Ale to není nic, co vy sami nemáte. Ukáži vám, jak číst jednotlivá znamení. Ukáži vám, jak vidět synchronicity, které nás vedou v našem životě. 

Není pravda, že  bychom nebyli vedeni, ale neumíme to číst. Není to tak težké a výsledek vás překvapí. Mile překvapí. 

 • získáte vnitřní klid a jasnost
 • nahlédnete na své strachy z odstupu
 • uvidíte řešení, tak kde se zdálo, že původně žádná nejsou
 • uvidíte kde a jak si stojíte ve svých vztazích - neboť uvidíte sebe a vztahy jsou zrcadlem nás samých
 • vrátíte se domů slnější a sebe-vědomější, spojeni se svou silou a vnitřní moudrostí
 Zvu vás na společnou cestu...

Co to je "doprovázená pouť"

To znamená, že se spolu domluvíme a vyrazíme do přírody. Budeme spolu putovat několik hodin, den či několik dní. Jednorázově nebo opakovaně, podle toho kam až chcete dojít - krajinou své duše, svého srdce na cestě sebepoznání. Sebepoznání je úkol i na celý život a pokud mne v některé jeho fázi přizvete jako průvodce - bude mi ctí vás doprovodit.

Jít krajinou vedle sebe znamená mít společnou cestu. Doprovázená pouť znamená vzít si na cestu průvodce ne jen přírodou, ale i krajinou svého života. V takové chvíli se o sobě můžete dozvědět mnohé. 

 • je sebepoznávací a transformující cesta
 • může probíhat ve dvou (klient a já) nebo ve skupince, která je obdařena vzájemnou důvěrou
 • lokalitu vybírám s klientem - preferuji krajinu Jižních Čech, Šumavu a nahlížím na cestu dle potřeb klienta i optikou posvátné geometrie Čech
 

pro koho je pouť určena

 • Pro každého, koho zajímá osobní růst nebo se nachází ve zlomové situaci. Pro každého z vás, kdo se neumí zklidnit, kdo je příliš analytický a není schopen usednout a věci probrat. Pro každého, kdo miluje přírodu a tak težko se do ní dostává. Pro každého, kdo zahoří zvědavostí, jaké to asi je?
 

zlomové situace

 • Ptáte se v životě kudy kam? Hledáte svůj směr a případně i cíl?
 • Máte pocit vyhoření, ztráty energie a cítíte nezájem o cokoli okolo vás?
 • Potkala vás tragická rodinná událost, nečekaná změna, ztráta zaměstnání či velká změna stylu života - svatba, narození dítěte, změny v pracovní náplni a časová tíseň...?

 

jak dlouho můžeme putovat

 • jednodenní pouť je základní forma pouti, může to být zlomový moment pro vaše rozhodnutí
 • vícedenní poutě jsou nejčastěji 2-4 denní: hlubší cesta ke svému nitru pro získání odpovědí na své problémy
 • 5 až 8 denní pouť - hluboká sebepoznávací a transformační cesta. Delší pobyt v přírodě vás plně přeladí, vystoupíte ze všech svých stereotypů, zbystří se vaše smysly a vnímání se prohloubí a zjasní. Vedenými otázkami 
a mnohdy právě díky a skrze naše mlčení uslyšíte své srdce, naleznete odpovědi 
a zahlédnete sebe.

Nejčastější formou je třídenní pouť. Její délka už je dostatečná k tomu, abyste nastartovali transformační změny ve svém těle a vytvořili prostor pro uvědomění si svých návyků, představ o výsledku a stereotypů myšlení.

Nejúčinější transformující efekt vám přinese opakování zpravidla 3-8 krát alespoň dvoudenních poutí, zaměřených na konkrétní práci.
Pracuji s vámi v rovině kouče, trenéra, průvodce a toho, kdo nastavuje i jiné úhly pohledu na situaci. Tím získáte především nadhled a multidimenzionální pochopení v souvislostech. Sdílím náš společný čas a prostor a naslouchám přírodě i vám.

 

co společným putováním získáte

Cesta krajinou vám vyčistí hlavu, pohyb v přírodě zajistí prokrvení mozku a vyrovnání obou hemisfér. Vaše tělo se přeladí pobytem a pohybem venku a vaše energie naroste.
Pozorností na cestu a okolní signály zvyšujete svou vnímavost, citlivost a intuici. Být tady a teď zlepšuje vaši schopnost být plně přítomen a být si vědom všeho, co se okolo mne děje. Naučíte se naslouchat impulsům vašeho těla, které vás neomylně upozorňují a vedou i ve stresových situacích kdykoli ve vašem životě.

 

příprava na cestu

Je především mentální. Již momentem rozhodnutí cestu nastoupit se vám začnou dít zajímavé shody okolností. Všímejte si těchto “náhod”, popřípadě svých snů. Doporučuji odlehčit vaši stravu, věnovat pozornost tomu, co přijímáte do svého těla - jídlu, ale i informacím. Doporučuji vám nesledovat televizní noviny a nečíst katastrofické zprávy, nezahlcujte svou mysl negativními informacemi. V případě, že vám to nečiní potíže, můžete se připravit i půstem či některou očistnou technikou.
Co s sebou:
Jedno cestovatelské pořekadlo říká: “Není špatného počasí, pouze špatného oblečení”. Nejdůležitější je kvalitní a již vyšlapaná obuv. Několik tenčích vstrev prádla, pláštěnka, baterka, osobní léky, náplast na puchýře (bez polštářku), přírodní repelent a osobní hygiena při delších poutích. Na spaní spacák dle ročního období a karimatka.

 

vaše bezpečí

Klient sám rozhoduje o výběru cesty, její délce a zvoleném tempu. Pro mne je důležité, abyste se cítili bezpečně po stránce fyzické, psychické i duševní. Platí pravidlo, že sdílíte jen to, co sami chcete. Váš příběh zůstává přísně důvěrným. Z našeho “výletu” nepořizuji žádné záznamy s vaší osobou a bez vašeho svolení neinzeruji nic, s čím se nechcete případně podělit sami. Klient má právo “veta” v jakékoli situaci.

 

cena a odměna

Velmi se mi líbí model a způsob odměňování tzv. DAR ZA DAR. Je pro mne dar být s vámi a sdílet společně čas a prostor spolu s vaším příběhem. Klient vždy hradí pro sebe a pro mne bezprostřední náklady na cestu, stravu a popř. ubytování. Aby si pouť mohl dovolit každý, vycházím z modelu, že váš čas věnovaný vaší práci má stejnou hodnotu pro vás jako pro mne. Zaplatíte tedy stejnou hodnotu hrubého výdělku jakou vyděláváte násobenou počtem společných hodin. 
Druhá část mé odměny je úměrná vaší spokojenosti. Sami si ohodnotíte a rozhodnete jak velký přínos pro vás pouť měla, jaké změny jste dosáhli a jaký růst jste zaznamenali. Nemusíte nic z toho obhajovat či vysvětlovat. Vnitřně cítíte správnou míru, kterou budete chtít ohodnotit svůj růst a to pak vyjádříte částkou od nuly výše. Horní hranice je neomezená a záleží na vás, na kolik svůj růst oceníte.
Děkuji za jakoukoli částku v modelu DAR ZA DAR

Máte chuť se projít vaším životem, udělat první krok a vykročit na novou cestu? A pokud mne u toho chcete mít nablízku, kontaktujte mne. Bude mi ctí vás doprovodit.

Fotogalerie: Doprovázené poutě

Fotogalerie: Doprovázené poutě

Tato fotogalerie je prázdná.