cena a odměna

Velmi se mi líbí model a způsob odměňování tzv. DAR ZA DAR. Je pro mne dar být s vámi a sdílet společně čas a prostor spolu s vaším příběhem. Klient vždy hradí pro sebe a pro mne bezprostřední náklady na cestu, stravu a popř. ubytování. Aby si pouť mohl dovolit každý, vycházím z modelu, že váš čas věnovaný vaší práci má stejnou hodnotu pro vás jako pro mne. Zaplatíte tedy stejnou hodnotu hrubého výdělku jakou vyděláváte násobenou počtem společných hodin.
Druhá část mé odměny je úměrná vaší spokojenosti. Sami si ohodnotíte a rozhodnete jak velký přínos pro vás pouť měla, jaké změny jste dosáhli a jaký růst jste zaznamenali. Nemusíte nic z toho obhajovat či vysvětlovat. Vnitřně cítíte správnou míru, kterou budete chtít ohodnotit svůj růst a to pak vyjádříte částkou od nuly výše. Horní hranice je neomezená a záleží na vás na kolik svůj růst oceníte.
Děkuji za jakoukoli částku v modelu DAR ZA DAR

Máte chuť se projít vaším životem, udělat první krok a vykročit na novou cestu? A pokud mne u toho chcete mít nablízku, kontaktujte mne. Bude mi ctí vás doprovodit.