Nabízím vám

 

Nabízím:

  • osobní setkání a terapie, délka setkání je zpravidla 1,5 - 2 hod  / tak abychom vždy vše potřebné ukončili
  • skype rohovor či pdpora je-li mezi námi velká vzdálenost - protože dneska není nic daleko a nic nemožné a
  • Požehnání ženského lůna
  • popovídáme si o oblasti vašich vztahů, zaměstnání - o tom proč nejste v proudu hojnosti a štěstí
  • co to znamená práce s ženskou energií, co to znamená být "sebe" vědomou bytostí a jaký to má odraz v našem životě, když jí jste :)
  • mé semináře jsou zážitkové - pracuji hojně s prožitkem a pamětí vašeho těla. Abychom uvedli cokoli do života je třeba použít mysl, tělo, srdce a ducha dohromady. Vzít do hry jednu složku po druhé, teprve všechny čtyři společně učiní zázrak a pravou změnu.
  • semináře v přírodě, práce dle ročního období, oslavy astrologických událostí
  • horká linka - telefonní hovor, akutní pomoc při těžké životní situaci
 
    Velké téma našich životů, kterému věnuji pozornost je SMRT.  Odchod milované osoby, potrat, životní ztráta. 
    Tou může být i ztráta zaměstnání, pracovní pozice - a tím je otřesena vaše hodnota - na mnoha úrovních.  V mém případě jsem se potkala
    se ztrátou svého milovaného muže a o několik měsíců později jsem přišla i o pracovní místo. Rok 2012 byl skutečným časem transformace.

    Můj příběh a setkání se ztrátou popisuji ve své knize 

                                                 "SMRT je branou do života, VSTUPTE"

    
 
 
 
 
Stáhnout si ji můžete zde.
 
    Tato kniha popisuje můj osobní příběh tak, abyste se mohli podívat na paralelu ve svém životě. Vězte, že tam naleznete mnoho   
    společného. 
 
 
 
    Věřím, že bude pro vás podporou a světlem, že ukáže na význam a sílu těchto momentů v našem životě.
    S láskou Monika
 
 
 
 
 
 
 

podmínky spolupráce a cena

kontaktujte mne