Jak se pozná propojení ženy s její ženskostí.

02.02.2015 15:55

Práce se zemí a živly je mou velkou vášní a jsem tím uvnitř hluboce fascinovaná, nadšená a zároveň respektující. Ženství a moudrost ženy je vidět a vaší radosti a kráse. Vnitřní krása prosakuje ven a září na všechny stany. Jakmile je žena šťastná sama sebou ,strhává na sebe pozornost pro svou přirozenou krásu a mystickou sílu, na kterou jsme již dávno zapomněly. Není to nic co neznáme. Naopak - toto vnitřní světlo a tvořivost a hodnotu v sobě neseme. Schopnost pečovat o rodinu, zahradu, krajinu a vše okolo nás je nám tak vlastní  a přirozené. V takové energii se naše děti vyvíjejí ve zdraví - fyzickém i psychickém. V takovém rozlití lásky okolo sebe se muži chovají jako úplní gentelmani a rytíři v nejlepším slova smyslu. Harmonie obou polarit je nastolena. Muž si bere to nejlepší od ženy a žena se opírá a tvoří v bezpečí a ochraně mužovi síly a energie. Ženy, nyní nastalo naše období - období kdy žena má být tou, která dovolí muži projevit lásku, respekt a náklonost, kdy muž projeví cit a citlivost a  jemnost. Kde se to mají muži a naši synové naučit - když to ani žena neumí.