Proč se spojit s Matkou Zemí

22.11.2014 10:00

                                                                                       Maia_22-11.pdf

Milé eny, probychom se mly spojit s Matkou zemí?

spoj se svou enskou silou, napoj se na svj zdroj

Sobota 22.11.2014 Maia centrum Praha

Je mnoho témat seminářů na spojení se se svou enskou silou. Je mnoho dveí, kterm lze vstoupit abychom pochopily prose nám dje to i ono, kde jsme v síle a kde nejsme. Za to jsem velmi ráda, ale...
Dívám se okolo sebe a vidím mnohá témata, která se v
nují enskosti a enské síle a za sebe íkám, e pokud nedojde k propojení eny se zemí nemohou mnohé techniky fungovat. Je poteba se spojit s Matkou zemí, projit se s ní a erpat z ní informace, podporu, sílu.

Znovu se jí pedstavit a znovu obnovit nae dávné spojení.

ena tvoitelka

ena je tvoitelka, nositelka ivota stejnjako Matka Zem. A pokud nedojde k propojení vás s vaím zdrojem, nedojte k pijetí síly a moudrosti, kterou nesete sami a která k vám pichází z rododovch linií hluboko ve vaí minulosti.

- jak se s pojit s matkou zemí a erpat z ní sílu
- podíváme se na to, co máme spoleného
- jakou moudrost lze erpat a jak ji ve svém ivotě žít, jak ji zapracovat do běžného ivota.

V souladu s podzimem a potebou nas samch v rámci tohoto roního období upravíme program. Tématem je nae celistvost a síla, kterou erpáme z ivotních ztrát a momentodmítnutí a bolesti.
Podíváme se na to, co tyto
ivotní momenty nesou a jak vyuít jejich energii pro sebe.
V
e ím procházíme a co nás bolí, pináí velké poznání.

- co pináí v ivotsetkání se smrtí a se ztrátou, - jaké bolesti si nesete a ujimi nechcete trpt,
- kde je v bolestné situaci ukryta síla,
- jak ji vidt,

- jak ji vyuít...

Tento proměňující den vám pinese radost, pochopení a odnesete si co unesete, jako dar sami sob

 

Síla pramení ve spojení!

Sobota 22.11.2014 Maia centrum Praha

vezmte s sebou

pohodlné obleení ( a to i na pevleení se, pokud byste se zapotily) – kvtinu k obadu,
vae korálky, kamínky i amulety, které si chcete nechat na oltái,
pléd i velký šátek pro vae pohodlí

a kamarádku:)
Pokud pijdete ve dvojicích (či jiném potu ukái vám, jak si bt vzájemnnápomocné v kadodenním ivotě).

Milé krásky,

je as obdarovávání a já vám prináím a nabízím dvpekvapení.
Prvním je po
ehnání enského lna v závru naí celodenní práce. Druhm pekvapením je nabídka nádhernch svíek z palmového vosku naplnnch istou tvoivou energií pro podporu vaí cesty. Vyberete si tu, která je s vámi nejvíce v souladu:)

Těším se na spolen, tvoivý čas V lásce a radosti Monika

Sobota 22.11.2014 Maia centrum Praha

10:00 - 18:00 hod.

Cena : 1200,K
Rezervace: Jaroslava ajnerová 774 569 799 info@centrum-maia.cz
Centrum Maia
Vratislavova 77/ 31
Praha 2

page2image14064