Vztahy - komunikace mezi partnery s různou vibrační úrovní.

03.08.2015 10:03

 

Když je něco různé, odlišné buď se to doplňuje a nebo je to problém. Správně tušíte, že v tomto případě je to problém. Měla bych napsat spíše situace. (Ti kteří mne znají vědí, o mém životním mottu: “problémy nejsou, existují pouze situace.” ) neboť situace skýtá řešení, problém se tváří, že prostě je a bude.

 

Psát článek na toto téma je trochu ošemetné abychom každou nesrovnalost v našem vztahu hned nepovažovali za vibrační rozdíl a nedělali ze sebe toho lepšího a toho druhého tím horším. Tak to totiž určitě není. 

 

Když se potkají dva lidé a zamilují se je vše v krásné a posilující energii lásky. Tou jsme oba naplněni a oba vyrařujeme tu sílu a nádheru, kterou láska a cit bez hodnocení nese. Tento stav a sílu této energie všichni známe. V takovémto stavu bychom měli umět žít stále. Časem by se zmírnila prvotní intenzita, ale bylo by možné zůstat ve stavu nehodnocení, laskavosti a radosti. Některé páry to tak žijí a vzájemně se doplňují, znám tento stav je úžasný. Být zamilovaný i po dvacetiletém vztahu je možné.  Ale většina lidí klesne postupem času ve své energii zpět.

 Naše steretypy nás volají zpět a rodina a okolí a přátelé jsou další energeticky naladěnou skupinou, ze které teď poněkud vyčníváte. A víme, že udržet tento stav se nám nedaří dlouho. Něco se vyčerpá, naše energie začne pomalu klesat. To může být otázka let, stejně jako měsíců a nyní spíše týdnů a dnů. Vše je v současnosti vidět a znát velmi rychle. Říkáme tomu, že opadlo období zamilovanosti. Na energetické úrovni jsme, ale klesly dolů.

 

Pokud v páru jeden na sobě pracuje, umí se udržet ve svém vnitřním klidu, medituje, žije v souladu se svými přáními a svou vášní a neomezují jej strachy a obavy - ten si přirozeně svou životní energii drží na jiné úrovni, než ten který to takto nemá. Můžete se podivit tomu, jak se k sobě tito lidé dostali. Těch důvodů je tolik a nejsou předmětem tohoto článku, ale vězte, že to bylo nutné. Tito lidé si mají něco předat, zažít, uvědomit si navzájem. Nikdy to není omyl a chyba, třebaže jejich rozchod tak nazýváme, protože by se nám líbil konce jako z pohádky.... a od těch dob žijí šťastně a ... Vždy se ve svých životech setkáváme s partnery, které potřebujeme a bychom si něco uvědomili a abychom si dali možnost vývoje a změny.

 

Zprvu jsme v páru velmi natěšeni a vše krásně plyne. Po “období zamilovanosti” se začnou ukazovat rozdíly a pokud jeden na sobě pracuje a začne se mu měnit pohled na svět pozvolna ubývá prostoru ke vzájemnému sdílení. Jeho vnímání se mění a jeho obzor a souvislosti jsou větší. Uvědomuje si, že nemůže vše co vnímá a prožívá sdílet s tím druhým. Najednou to je, jako byste mluvili každý jiným jazykem. Mnohé ze svého prožívání si nechává pro sebe. Jakékoli snahy o zprostředkování se míjí účinkem. Není to možné. Toto nelze předat. Cítí se izolován, osamocen. Vedle toho vidíte, jak jeho energie klesá.

Vždy to funguje tak, že sytíte svou energií toho pod vámi. A je to tak v pořádku. Jste inspirací, jste motivací, jste ukazující. Pokud se partner, který je energeticky níže chce pohnout z místa, má možnost. Ale musí jít SÁM. Pokud vznikne závislost, je to otázkou času, než ten veselý a hravý, inspirativní a nadšený životem bude unuděný a smutný bez zájmu o cokoli. “Taková to byla veselá holka, když jsem si ji bral a teď?”

 

Pokud žijí v radosti oba a jejich vibrační rozdíl není velký, je to nádherný stav, kdy se střídají v podpoře jeden druhého. Kdy doplňují svou energií a radostí druhého ve chvílích jeho propadu a smutku. Tato období se nám přirozeně v životě dějí a jsou součástí naší cesty a pochopení souvislostí a cyklů.

 

Pokud je mezi partnery skutečně velký vibrační rozdíl, stahují nižší energie dolů toho s vyššími. O nedorozměních ví ten, který vnímá více souvislostí. Ten vnímá ono oddělení, ten vnímá nekomfort a smutek ze stráty sdílení. Ten je i zodpovědný za svůj další vývoj. Nelze žádat o pomoc a podporu a pochopení toho který vidí méně. Přesto se to tak v závislém vztahu může dít. Můžete totiž vidět duši a krásu vašeho partnera uvnitř, vidět jak je užasný/á a chtít s ní zůstat. Už jste toho tolik prožili.

Uvědomte si pokud je toto váš případ, proč zůstáváte. To je velká lekce a vaše zkušenost. Vlastně by neměl být důvod zůstat. A jestli se vám nedaří z takového vztahu odejít, jste velmi blízko svému “strachu” své obavě, která je vaším životním úkolem ke zvládnutí. Stojíte tady před branou velkého vstupu do svého prostoru JÁ SÁM.

 

Dobrou zprávou je, že stojíte skutečně před branou. VSTUPTE, neboť všechni odpovědi jsou za ní. PROJDĚTE !

 

 

PS. pokud vás zajímá, jak jse na tom se svým partnerem, či jak rozpoznat závislý vztah, pak se můžete přihlásit na seminář Silou svého slova změníš svůj život