co znamená být ženou

  • Kdy je žena ženou? 
  • Kdy je žena ve své plné síle? 
  • Co to znamená být celistvou? 
  • Jaké žena nese poselství? 
  • Kdy se muž v úctě a respektu pokloní ženě, protože nemůže jinak? Jak má žena vychovat ze svých synů muže?

Kde najít čas pro sebe? Jak skloubit život matky, milenky, kamarádky, zaměstnané ženy, s prací v domácnosti a se svými koníčky?  

Poradím vám, jak nastavit svůj život v harmonii sama se sebou a pro radost vás, vaší rodiny i širokého okolí. 

 

Žena je jako voda. Vyplní prostor vytvořený mužem. Rozlije se měkce do stran a obejme a přijme do sebe vše co ji obklopuje. Smočí a svlaží vyprahlost - vyprahlost po lásce, po objetí, po uznání. Podporuje k růstu, ke klíčení, ke zrození, k tvořivosti.

Žena tě svou ženskostí svlaží a občerství. Zdá se vám to submisivní? Příliš podřízené a odevzdané? Pak jste ještě nepochopili sílu ženy, vody po protržení hráze. Pak jste zapomněli na výsledek vytrvalosti, kdy kapka po kapce vyhloubí důlek v kameni. Pak jste si zapomněli všimnout přeměny vody v led a ostré rampouchy... Pak jste si neuvědomili, že přestože voda teče dolů, má schopnost změnit se v páru a vzlínat nahoru a vyplnit celý prostor. 

Žena je jako voda a my všichni se v plodové vodě vyvíjíme. Voda je nám bytostně blízká a náš vztah k ní, respekt a naše schopnost se jí odvzdat a splynout, ukazuje na mnohé v našem životě. 

videa o ženě a její energii

 

Muž, strážce prostoru

Muž vytyčuje prostor, vymezuje hranice a vytváří místo, ve kterém se ženina energie může rozlít a který má vyplnit. Ona je pro něho ve své celistvosti schopna vytvořit prostředí vyplněné láskou, kde je bezpečno a muž nemusí bojovat a být ve střehu.

Mužův vztah k vodě vypovídá mnohé o jeho schopnostech odevzdat se, ne o odevzdanosti. O splynutí a ne pasivním unášení bez aktivity. O jeho schopnosti jít do hloubky a nebýt povrchním.

 

můj přínos pro vás

Na základě svých osobních zkušeností a schopností vám ukáži cestu k vaší celistvosti, k vaší osobní svobodě a spokojenosti. 

Pokud půjdete cestou sebepoznání a uvědomíte si své potřeby a touhy, rozpoznáte i způsoby, jak naplnit svůj život štěstím a radostí. Jak vpustit do svého života hojnost, mladistvost a lehkost. 

Abychom mohli tvořit svůj život podle svých přání, je třeba rozpoznat, kdy naše touhy přicházejí z hlouby naší duše a kdy jen stojíme před někým s prázdným kalíškem svých hodnot a říkáme mu: dolej mi! 

Jak poznám kdy jsem závislá na okolí a nejsem svobodná sama za sebe?

Jak poznám kdy mé štěstí je v rukou ostatních a není v rukou mých?

 

Nabízím vám přednášky a osobní konzultace týkající se vaší síly a sebejistoty. Nabízím vám víkendové či týdenní pobyty zaměřené na váš osobností rozvoj v mnoha souvislostech podle vaší aktuální potřeby. 

Mohu být vaší průvodkyní na cestě uvědomění si své hodnoty, kterou nesete. Tolik bylo pošlapáno naše ženství, tolik bylo řečeno o nečistotě ženy v čase menstruace, tolik byla zapovězena nahota jako přirozenost... až se mnohé zvrhlo v zakázaná témata, v tabu, že ani my si často neumíme položit zcela základní otázky v přístupu k životu, k výchově dětí.

Je čas povolat zpět naše dávné zkušenosti, naši intuici, tvořivost a jemnost. Naši schopnost empatie a citlivosti, kterou nemusíme skrývat. Je čas používat svou jemnost jako nástroj síly  - neboť s jemností se nebojuje, na tu se reaguje. Je konec soupeření a bojů a prosazování.

Nyní vládne žena svými zbraněmi... a těmi jsou LÁSKA za doprovodu intuice, radosti a tvořivosti. Žena pozvedá své zbraně, aby mohla zasáhnout a rozlít svou lásku skrze sebe na vše ve svém okolí. 

Žena musí povstat sama před sebou. Udělat to nejtěžší, podívat se na sebe. Chtít vidět a změnit sebe, pochopit sebe, přijmout sebe samu. Poznat principy tvoření, dynamiku a zákonitosti vztahů, toku energie a skrze toto uvnitř sebe zazáří pro ostatní.

Máte-li odvahu a touhu, máte-li chut' být šťastná a potřebujete-li průvodce, cítíte-li ke mě důvěru kontaktujte mne