Životní riuály a oslavy 

Rituály, obřady a oslavy manifestují momenty, které by neměly uniknout naší pozornosti. Mnohdy ve svém životě slavíme - cítíme tu potřebu něco oslavit - jako např.narození dítěte, svatba, promoce..., ale přesto nám může unikat mnoho významů a skutečností, které taková chvíle nese. Mnohé rituály se tak staly nikoli oslavou hodnot a projevů života, ale jen důvodem se opít a pořadně se pobavit.  

V naší zemi a potažmo našich životech nemají v současné době pravidelné rituály přiliš velké zastoupení. Sama v tom vidím i jistou výhodu. Absence rituálů nám dává i velkou svobodu a osobní prostor pro vlastní pojetí rituálů. Nejsme drženi v provádění něčeho, čemu nerozumíme, čehož význam je skryt nebo nám vůbec není znám.

Obřady a rituály do našeho života neodmyslitelně patří. Oslavují život, dávájí váhu a sílu některým momentům a rozhodnutím. Upozorňují na chvíle, které nechceme ze svého života vymazat a ignorovat, ale naopak jimi manifestovat sami sebe. A v neposlední řadě je obřad to, co našemu konání dává sílu, podporu a sounáležitost.

Obřad a rituál by měl být proveden v souladu se zemí, místem, ve správný čas a s důvěrou a prosbou v kýžený výsledek. V obřadu by měla být i míra pokory a důvěry, že události života se dějí správně a v souladu s vyšším plánem naší duše.

Vytvořením místa pro rituály vytvoříme novou kvalitu života. Je to způsob, kterým říkáme: JÁ, MY TO MÁME TAKHLE...!

...jen se sejít a zapíjet?

Cítíte v tom něco nepatřičného? Cítíte v tom absenci něčeho většího? Že by to takto bylo v životě myšleno? Možná vám tu něco chybí?
Pak se podívejte na následující možnosti, kterými lze život oslavovat, uctít a přimout co přináší.

 

Svatba

Jak je pro vás důležité soužití s partnerem? Co cítíte jako potřebné si slíbit a co pro vás znamená respekt a svoboda?
Máte oba stejný názor na partnerství a manželství? Co od něj očekáváte vy a co váš protějšek? Je manželství zlatá klec ve které si jeden nárokuje druhého?... Jak je nahlíženo na manželství optikou vaší rodiny? 

Třeba to chcete jinak? Třeba to už máte jinak.

Pak může rituální svatba být tím okamžikem, který všem ukáže jaké hodnoty jste se rozhodli vyznávat, co je pro vás důležité, kde vidíte význam a sílu partnerství.

 

Rozvod, rozchod

... i to je součástí života. Společná cesta se již naplnila. Oba se naučili co bylo třeba a je tu možnost nově a svobodně jít dál.

Nebo spolu zůstanete kvůli dětem. Potom vám možná nikdo nevysvětlil jak to funguje. Jak takovým rozhodnutím, které není ve vnitřní pravdě můžete svým dětem a sobě ubližovat. 

Jak to poznám, že je čas odejít? A pokud ano, lze se rozejít v přátelství a ve smíru s radostí a vzpomínkou na společně strávený čas?

 

Já věřím, že ano. Nevěřím, že lidé se chtějí hádat a zlobit se na sebe. Věřím, že z nabízeného si vyberou smír a dohodu. A že tomu tak doposud nebylo zvykem? Pak je čas to změnit!

 

Přírůstek do rodiny změní mnohé

Napadá vás něco podobného po narození dítěte? A tak jste se na to těšili.


ONA: On v práci a já sama s dítětem doma. Copak si nevšimne, že jsem celý den v jednom kole? Já vím, vidělá peníze, ale kdyby byl s malou aspoň...  Už jsem se nevyspala několik měsíců ... A nejspíš zase bude chtít sex.  Taky by mě bavilo jet na pár dní na služební cestu...
Ne, nebojte není tu nic špatně, i když takto to určitě není v lásce a radosti. Co s tím? Jak nebýt vyčerpaná a utahaná? Jak se cítit celistvou, žádoucí a v radosti si užívat svého miminka. Vždyť tak brzy vyroste. Jak cítit svou hodnotu? Jaká je má hodnota a co to znamená být celistvou ženou a zvládnout roli matky?

ON: Celý den jsem v práci a na služebkách a pak mi to doma ještě vyčítá. Myslí, že mě to baví? Že bych taky nebyl radši s malou doma? A vůbec, co to je z apráci, když to dítě skoro pořad spí. Už o mě ani nemá zájem. O milování se jí ani prosit nebudu, dopředu vím, že mě odmítne.
Jak cítit svůj přínos do rodiny a vidět opětování a lásku od své ženy. Jak nepřijít o ten pocit, že jsem pro ni žádoucí? Co je mým úkolem ve vztahu? Co ode mne čeká?

 

Miminko je vzacný dar a požehnáním, ale nemusí to být snadné přijmout všechny změny, které s sebou přinese. Žádný učený z nebe nespadl a všechno chvilku trvá. A k tomu ty hormony a ty naše představy.

 

Odchod milované bytosti, smrt...

 Každému je vyměřen přesně ten čas, který potřebuje. Lidé se na smrt zlobí. I když se připravujeme, ten moment nás vždy velmi zasáhne. 

 O to více, pokud se jedná o náhlou smrt.

 

 Jak přijmout tuto stránku života? Jak smrt chápat a jak dovolit duši milované osoby odejít a sobě dovolit žít? 

 Kde vzít sílu, když rodiče přežijí své děti?...

 

další důležité momenty vašeho života

první menstruace (význam menstruace, seznámení holčiček s menstrucí, dávné tradice a uctívání žen v menstruaci a menstruakční krve)

plánované početí

oslavy cyklických svátků roku a význam cykličnosti pro náš život (jarní rovnodennost,  slunovraty, podzimní rovnodennost, vánoce a návrat světla)

duchovní svatba - třebaže jste na úřadu byli již sezdáni

 

má role pro vás

Nabízím vám osobní setkání na výše zmíněná témata či jiná témata v souvislosti s vaší životní situací. 

Při našem setkání vám ukážu důvody a princip fungování okolností v našem životě. Skrze pochopení principu dynamiky vztahů, pochopení fungování karmy a rodinných schémat se můžete podívat na svou situaci v nadhledu a komplaxně. Můžete pak zahlédnout a vidět smysl a přínos situace pro vás a vykročit s pochopením a poznáním. Bude vám srozumitelné proč se některé události ve vašem životě dějí. Proč se některé okolnosti stále opakují. Pochopíte jak z takového kruhu můžete vystoupit a tím vše změnit.

Na základě našeho osobního setkání vám nabízím i praktické provedení rituálů. Podrobnosti a okolnosti budeme vždy domlouvat individuálně podle vašich představ. 

Rituály manifestují náš postoj k životu. Oslavte jej a přijměte život se vším, co nese. Mohu-li být u toho s vámi, kontaktujte mne :)